PPDKT MUAT TURUN PENGHANTARAN SALINAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) SEKOLAH BIL 1 2012
23 | 07 | 2014
Barcode PPDKT


barcode for mobilephone

Asia, Malaysia, Terengganu
Menu Utama
Organisasi
Agensi KPM


Pautan Pendidikan
Web Mail KPM

Maklumat Sekolah
Mutiara Kata

Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.


Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu telalu penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang


Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.


Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.


Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.


Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.Makluman /Arahan Terkini
Bahan Download Terbaru
Arkib PPDKT
Berita PPDKT

MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT PPD KUALA TERENGGANU TAHUN 2014

 

26 Mei 2014 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu telah berjaya mengadakan Majlis Sambutan Hari Guru Ke-43, Peringkat Daerah Kuala Terengganu di Dewan Teknokrat, SM Teknik Terengganu. Majlis dirasmikan oleh YB. Cg. Haji Mohd Zubir bin Embong, Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri, Negeri Terengganu. Turut hadir YB. Haji Bazlan bin Abd. Rahman, ADUN Batu Rakit; Encik Awang bin Ibrahim, PPD Kuala Terengganu; Encik Azahar bin Abu Bakar,  Timbalan PPD Kuala Terengganu; Tuan Haji Ariffin bin Haji Embong, Mantan Pengarah JPNT; Pengurus Bank Rakyat Cawangan Terengganu; Pengetua dan Guru Besar serta wakil guru sekolah-sekolah Daerah Kuala Terengganu.

Mantan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Tuan Haji Salleh bin Busu telah dianugerahi Tokoh Guru Daerah Kuala Terengganu 2014 sempena Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Kuala Terengganu hari ini. Hadiah dan sumbangan telah disampaikan oleh YB. Cg. Haji Mohd Zubir bin Embong.

Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan Majlis Sambutan Hari Guru Ke – 43 Peringkat Daerah Kuala Terengganu.

FORUM SEMPENA HARI GURU TAHUN 2014 PERINGKAT PPD KUALA TERENGGANU

17 Mei 2014 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu (PPDKT) telah berjaya menganjurkan Forum Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Sempena Sambutan Hari Guru Tahun 2014 Peringkat PPDKT di Dewan SK Sultan Sulaiman 1. Tajuk forum ialah Kemenjadian Murid dan Cabaran-cabarannya. Manakala objektif forum adalah untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman di kalangan warga guru tentang sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baharu yang telah dilancarkan pada 6 September 2013 untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi keperluan abad ke-21, dan peningkataan harapan ibubapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara.

Forum kali ini dipengerusikan oleh Tuan Haji Shuahami bin Endut, Kaunselor Pentadbiran. Ucap utama telah disampaikan oleh Y. Bhg. Encik Awang bin Ibrahim, PPD Kuala Terengganu. Moderator forum ialah Tuan Haji Shukri bin Ismail, Pegawai SISC+ dan dibarasi oleh 3 orang ahli panel iaitu Y.Bhg Encik Azahar bin Abu Bakar, Timbalan PPD Kuala Terengganu, Dr. Tajulddin bin Muhamad, Pegawai SIP+ dan Encik A. Ghani bin Awang, Ketua Sektor, Sektor Psikolologi Dan Kaunseling, JPNT. Peserta forum terdiri daripada Pengetua dan Guru Besar serta wakil guru muda sekolah-sekolah Daerah Kuala Terengganu.

DIALOG PRESTASI AKADEMIK DAERAH KUALA TERENGGANU (DTP) BIL. 1 2014

27 Februari 2014 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu berjaya mengadakan Dialog Prestasi Akademik di bawah Program Tranformasi Daerah (DTP) 2014 di SK Padang Hiliran, Kuala Terengganu yang melibatkan Pegawai PPD Kuala Terengganu dengan 35 buah sekolah rendah Band 1 dan Band 2. Program bermula dengan sesi lawatan oleh Tuan PPD ke  SK Pusat Chabang Tiga dan Tuan Timbalan PPD ke  SK Paya Bunga. Tuan PPD Kuala Terengganu, Encik Awang bin Ibrahim memberi ucapan dan membentangkan Dialog Prestasi Akademik di bawah Program Tranformasi Daerah (DTP) kali pertama 2014. Timbalan PPD, Encik Azahar bin Abu Bakar  membuat pembentangan imbasan lawatan ke sekolah. Pembentangan Prestasi Akademik Daerah telah disampaikan oleh ketua Unit Akademik, Tuan Haji Mohd Nasir bin Abd Rahman. Pada dialog prestasi kali ini, Guru Besar SK Padang Hiliran, Encik Ibrahim bin Ab. Rahman telah terpilih  membentangkan prestasi akademik sekolah beliau untuk bincangkan didalam majlis tersebut. Analisis dan ulasan telah dibuat oleh peserta dialog  serta Tuan Pegawai PPD  Kuala Terengganu.

MAJLIS PENYERAHAN eBOOK TAHUN 5 PERINGKAT DUN DI BAWAH PARLIMEN KUALA NERUS 2014

13 Februari 2014 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu dengan kerjasama DUN di bawah Parlimen Kuala Nerus serta Top IT telah berjaya mengadakan Majlis Penyerahan eBook Tahun 5 Peringkat DUN di bawah Parlimen Kuala Nerus  di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri, Gong Badak, Kuala Terengganu. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Y.B Dato’ Haji Ahmad Razif bin Abd Rahman, Pengerusi Jawatankuasa Sains & Teknologi, Inovasi, Tenaga, Teknologi Hijau dan Air; Merangkap ADUN Seberang Takir. Turut hadir Y.Bhg. Dato’ Basir bin Ismail, Timbalan Ketua UMNO, Bahagian Kuala Nerus; Encik Awang bin Ibrahim, PPD Kuala Terengganu; Y.Bhg Tuan Arif Sahibul Fadilah bin Tuan Ahmad, Timbalan Pengerusi Penyelaras DUN Bukit Tunggal dan Y.Bhg Che Mansor bin Salleh, Timbalan Pengerusi Penyelaras DUN Teluk Pasu. Penerima eBook sekolah-sekolah di DUN Bukit Tunggal seramai 340 orang, DUN Seberang Takir seramai 494 orang, DUN Teluk Pasu seramai 517 orang dan DUN Tepoh seramai 1028 orang dengan jumlah keseluruhan ramai  2379 orang yang menerima eBook masing-masing pada hari tersebut. PPD Kuala Terengganu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis tersebut.

TAKLIMAT PENGARAH BERSAMA KEPIMPINAN SEKOLAH DAERAH KUALA TERENGGANU

17 Disember 2013 – Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu telah mengadakan Taklimat Pengarah, Yang berbahagia Encik Zakaria bin Hussin bersama Kepimpinan Sekolah Daerah Kuala Terengganu bertempat di Dewan Batu Bersurat, Muzium Negeri Terengganu. Turut hadir Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Sekolah, Tuan Haji Md Yasin bin Mohd Salleh; Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Akademik, Tuan Haji MatSor bin Ismail; PPD Kuala Terengganu, Encik Awang bin Ibrahim; Timbalan PPD Kuala Terengganu, Encik Azahar bin Abu Bakar; Pegawai PPD Kuala Terengganu; Pengetua dan Guru sekolah-sekolah Daerah Kuala Terengganu. Pada tahun ini sebanyak dua buah sekolah telah dianugerahi Sijil Audit Sekolah Tampa Teguran Pengurusan Kewangan Sangat Baik Tahun 2012. Sijil-sijil tersebut telah disampaikan oleh Tuan Pengarah kepada Pengetua SMK Sultan Ahmad dan Pengetua SMK Bukit Tunggal.

Aplikasi Online
Berita KPM
Berita Unit Rendah JPNT
Details for PENGHANTARAN SALINAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) SEKOLAH BIL 1 2012
PropertyValue
NamePENGHANTARAN SALINAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) SEKOLAH BIL 1 2012
Description
TINDAKAN : PENGETUA DAN GURU BESAR
SM HARIAN DAN SK DAERAH KUALA TERENGGANU

PEGAWAI : EN. WAN SUHAIZAL BIN WAN SAIDI
FilenamePENGHANTARAN SALINAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) SEKOLAH BIL 1 2012.PDF
Filesize44.14 kB
FiletypePDF (Mime Type: application/pdf)
Creator
Created On: 04/05/2012 11:56
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits629 Hits
Last updated on 04/05/2012 11:58
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
Makluman

PPD Kuala Terengganu

Timbalan PPDKT

Pegawai PPDKT 2013

Staf PPDKT 2013

Hari Bersama Pelanggan

Waktu Solat

[ Tukar Kawasan ]
Tutup
Jumlah Pelawat
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini154
mod_vvisit_counterSemalam2181
mod_vvisit_counterMinggu Ini8974
mod_vvisit_counterMinggu Lalu13581
mod_vvisit_counterBulan ini50063
mod_vvisit_counterBulan Lalu66288
mod_vvisit_counterAll days3413823
We have: 9 guests, 4 members online
IP Anda: 54.234.82.216
 , 
Today: Jul 23, 2014